(84-24) 3747 6373 khanh@hkh.vn

Cendeluxe Hotel

Là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Phú Yên, khách sạn CenDeluxe không chỉ là cơ sở lưu trú đẳng cấp mà còn cung cấp các dịch vụ chuẩn quốc tế.